Ammattimaista ohjelmistokehitystä asiakkaalle räätälöitynä

Asiantuntijan kokemus ja erikoisosaaminen hyödyttävät niin verkkokauppiasta kuin sen asiakasta. AHCOn ohjelmistokehityspalvelut tukevat liiketoimintaa ja tekevät verkkokaupasta entistä asiakaslähtöisemmän.

Olemassa olevaan verkkosovellukseen voidaan luoda uusia ominaisuuksia tai tehdä muutostöitä asiakkaan ohjelmistovaatimusten mukaisesti. PHP:n ohella käytämme myös MySQL-tietokantoja. MySQL-tietokanta on yleisesti käytössä Webhotelli-palveluissa. AHCOlla on kokemusta myös Java-kehitystyöstä.

CakePHP nopeuttaa kehitystyötä ja lisää luotettavuutta

PHP-Framework on kehitysympäristö, joka sisältää rakenne-elementtejä, eli valmiiksi koodattuja palasia sekä suunnittelurakenteita. Näiden ohjelmointikäytäntöjen avulla projektit voidaan toteuttaa nopealla aikataululla ja kustannustehokkaasti, mikä luonnollisesti näkyy myös edullisessa hinnoittelussamme.

Frameworkeja on monia erilaisia. AHCO käyttää web-sovellusten ohjelmointityössään CakePHP -frameworkia. CakePHP:n käyttö lisää tekemiemme sovellusten luotettavuutta ja nostaa standardoinnin astetta, mikä pienentää huolto- ja ylläpitokuluja ja helpottaa tulevaisuuden muutostöitä. CakePHP noudattaa suunnitteluperiaatteita, jotka mahdollistavat tarvittaessa ulkopuolisten CakePHP-osaajien nopean osallistuttamisen työhön tyypillisesti ketterien projektikäytäntöjen (agile) muodossa ja siten isojenkin hankkeiden nopean ja luotettavan läpiviennin. CakePHP:n dokumentaatio on kevyt ja helppokäyttöinen, mikä edelleen helpottaa käyttöönottovaihetta.

Aivan erityisesti on syytä mainita, että CakePHP on yksi turvallisimmista frameworkeista, mikä on nykyisessä viidakkomaisessa toimintaympäristössä aivan oleellisen tärkeä asia!

CakePHP on hyvin skaalautuvana erinomainen ratkaisu kasvaviin tarpeisiisi!

Kysy lisää teknologiaosaamisestamme.